Huisregels

Om alle activiteiten op de hondenschool zo goed mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk dat we een aantal afspraken met elkaar maken. Als iedereen onze onderstaande huisregels zoveel mogelijk wil naleven dan kunnen wij je de leukste en beste hondenschool in Rotterdam e.o. bieden. Wij danken jullie alvast voor jullie inzet en hebben vertrouwen in een succesvolle samenwerking.

Regels in en om de locaties van 'Hond op School';
 • Lukt het je niet om aanwezig te zijn bij een les, dan dien je je uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les af te melden. Afmelden kan per sms, WhatsApp, mail of telefonisch. We beschouwen de afmelding slechts als kennisgeving en zullen daar dan ook verder niet inhoudelijk op reageren (tenzij noodzakelijk).

 • Houd je hond aangelijnd in en rondom de hondenschool, tenzij de instructeur aangeeft dat de hond los van de lijn mag.

 • Laat je hond voor de les uit. Als jouw hond zijn behoefte doet op of rond het terrein van de hondenschool aan de Veilingweg en Klokweg, dien je dit zelf op te ruimen door gebruik te maken van een 'poepzakje'. Deze zakjes kun je deponeren in de speciaal daarvoor bestemde rode afvalbak van Hond op school. Deze bevindt zich buiten aan de zijkant van het gebouw. (naast de voordeur van de hondenschool)

 • Honden op het terrein van de hondenschool dienen ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. Indien je hons getiterd is, volstaat dit ook. 

 • Indien jouw hond loops of lichamelijk niet in orde is (diarree, hoesten, mank lopen o.i.d.), dien je vooraf met je instructeur te overleggen of jouw hond de les kan volgen. Wij zullen je informeren of je kunt deelnemen aan de les of niet. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, giardia e.d. dien je contact op te nemen met de hondenschool. Je kunt pas weer deelnemen aan de cursus als de hond weer gezond is verklaard door de dierenarts. Bij twijfel kun je de hond thuis laten en zelf de les komen volgen.

 • Bij Hond op School dien je voor de eerste les die je volgt het vaccinatieboekje van de hond te kunnen tonen. Honden die niet tijdig of onvolledig zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de hondenschool of een cursus. Een kennelhoest enting is niet verplicht maar raden wij wel aan.

 • Is er aan jouw hond een muilkorf en kort aanlijn gebod opgelegd, in Rotterdam of in een andere gemeente, dan dien je dit vooraf bij inschrijving schriftelijk aan Hond op School te melden. Deelname aan groepscursussen is alleen mogelijk na toestemming van Hond op school.

 • Deelname aan een cursus is slechts mogelijk wanneer je hond zich sociaal naar mens en dier gedraagt. Indien je verzuimt dit tijdens je inschrijving te melden, kunnen we genoodzaakt zijn jouw hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus, zonder restitutie van het cursusgeld. Hierbij ligt de focus op gedrag dat de rust en/of veiligheid van de les kan verstoren, of als het welzijn van de hond (of overige honden en cursisten) wordt bedreigd. Te denken valt aan overmatig blaffen, grommen, uitvallen, angst voor mensen of honden.

 • De Algemene Voorwaarden van Hond op school zijn van kracht op alle onze diensten.
 • Cursisten dienen de aanwijzingen van de instructeur en/of gedragstherapeut op te volgen.
 • Wij verwachten in het kader van veiligheid, dat je de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur en/of gedragstherapeut jou voorschrijft.

 • Neem een eigen (gevulde) waterfles mee voor je hond. Het navullen graag bij de stortbakken in de trainingszalen en niet bij de pantry’s.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn gedurende de les.

 • Honden mogen niet aanwezig zijn bij de theorielessen, met uitzondering van de theorieles van de Puppy Fun cursus. In overleg en zover de locatie dit toestaat is het mogelijk met meerdere gezinsleden de theorielessen bij te wonen, zonder extra kosten.

 • Andere personen, die meekomen met een cursist, vallen onder diens verantwoordelijkheid en dienen zich ook aan de huisregels te houden.

 • Om overlast voor de overige bedrijven te beperken verzoeken we je alleen te parkeren op de aangegeven 'hond op school' parkeerplaatsen rondom de trainingshal of in de daartoe bestemde parkeerhavens van het bedrijventerrein Veilingweg.
 • Tijdens lessen en in het gebouw van 'Hond op School' is het verboden om te roken. Peuken en afval dienen opgeruimd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 • Heeft u een klacht of opmerking, geef dit dan direct door na de les. Of stuur ons zo spoedig mogelijk een email.